Enhetschefen för trygghets- och säkerhetscentralen, Patrik Lindfors, poserar utanför Räddningstjänstens lokaler.

Ny central gör Boden tryggare

Sedan i somras har den nya trygghets- och säkerhetscentralen (TSC) hos Räddningstjänsten i Boden bland annat hand om trygghetslarmen i stan.

Centralen är Norrbottens första trygghets- och säkerhetscentral TSC, en högteknologisk central som tar emot alla typer av larm som hanteras av en kommun. Exempelvis trygghetslarm, personlarm, automatiska brandlarm, inbrottslarm, driftlarm, hisslarm med mera.

Ökad trygghetsnärvaro

Boden är en av fem kommuner i Sverige som samverkar för ett robust samhällsviktigt nät och lokalerna är rustade för att verksamheten ska kunna bedrivas även i samhällsstörning och kris. Funktionen ger också en samlad lägesbild av kommunen och en ökad trygghetsnärvaro i Boden och Norrbotten.

Stark aktör i ett tryggt nätverk

Centralen är bemannad dygnet runt, årets alla dagar. Här finns 8 operatörer, en larmtekniker samt enhetschef.

– Uppstarten innebär att vi får bättre kontroll på idag outsourcade tjänster. Att samla Bodens säkerhets- och välfärdsteknik till ett och samma ställe innebär nära samarbete med verksamheter och bolag inom kommunen samt höjd servicegrad till medborgarna då vi är bemannade dygnet runt årets alla dagar, säger Patrik Lindfors, enhetschef TSC.

– Tekniken är anpassad för att hantera larmanslutningar även utanför kommunen. Detta banar väg för framtidens sätt för samverkan och samordning på nationell nivå vilket är nyckeln till framgång. Vi samarbetar med andra kommunala larmcentraler runt om i landet, vilket gör oss till en stark aktör i ett tryggt nätverk. Alltså någon att räkna med när det behövs som mest, avslutar Patrik Lindfors.

 

Senast uppdaterad: 2024-04-03