Sex personer står uppradade mot en vägg och poserar för fotografen.

Ny tillståndslots ska underlätta för företag

Nu är vi i gång med Tillståndslotsen – en kostnadsfri service som innebär att företag i Bodens kommun får veta vilka tillstånd som behövs vid en företagsstart eller vid utvecklingen av ett företag.

Genom tillståndslotsen får du hjälp med ditt ärende och får träffa berörda tjänstepersoner vid ett och samma tillfälle. Du som företagare kan ställa frågor till oss och få information och vägledning om vad du behöver tänka på när det gäller kommunala tillstånd och lov. Tillståndslotsen finns till för att underlätta för dig som företagare och är en kostnadsfri service.

– Vi i Bodens kommun har under många år arbetat med en serviceinriktad myndighetsutövning. Detta har framför allt skett genom hög grad av tillgänglighet och rådgivning, allt i syfte att göra det lätt för våra företagare att göra rätt, säger Mats Berg, näringslivschef och fortsätter: Ytterligare ett steg i den utvecklingen är den nyinrättade tillståndslotsen. Det känns roligt och viktigt att våra medarbetare aktivt vill bidra till företagens utveckling i Boden.

Lilian Jansson är alkoholhandläggare på Bodens kommun:
– Redan på idéstadiet kan vi träffas för att lyfta stort och smått och se om det är genomförbart på alla områden och vad du behöver för att komma vidare. Genom tillståndslotsen kan vi undvika fallgropar och underlätta med de kontakter som behövs, säger hon.

Mer information om Tillståndslotsen hittar du här!

Senast uppdaterad: 2024-04-03