Fem personer poserar på en handikappramp upp till en gul gammal tegelbyggnad.

“Ödehusen i älvdalen” blir nytänkande bostadslösningar 

Projektet Visioner i Norr har lockat ett nationellt designteam till Bodens kommun för att skapa idéer till nya bostäder av ödehus. Lokala röster, livsmiljöer och behov vävs in för att möta framtiden med nya hållbara lösningar. 

Sammanför ett nationellt designteam med Bodens landsbygds livsmiljöer och driftiga människor. Lägg till midnattssol och varma sommardagar, kantade av ängsblommor, susande skogar och brusande forsar runt livskraftiga byar. Ta designteamet till ett antal utvalda ödehus som kan utgöra grunden för en ny prototyp till bostadslösningar, skapade av gamla hus för dagens och framtidens behov. Genom Visioner i norr ska essensen av dessa möten och idéskapande miljöer utmynna i konkreta genomförbara förslag som kan gynna såväl samhälle som människa och utveckling. 

Det utvalda teamet tillbringade några heta dagar här när sommaren var som allra ljusast, och beskriver besöket som oerhört inspirerande och givande. 

– Vi har träffat människor och lyssnat på deras perspektiv. Vad letar de efter? Vad håller dem kvar? Vilka behov finns? Vi ser att här finns organisation och struktur och en stark lokal nod att bygga vidare på, säger Anna Sundman, arkitekt och innovationsledare. 

Visioner i norr - ödehus på landsbygdenÖvriga i teamet är Olof Landgren, koncept- och affärsutvecklare, Magnus Björkman, arkitekt och gestaltningsansvarig, Karin Johansson, skribent och folkbildare, samt Erik Berg, byggpedagog och egnahemsorganisatör. Tillsammans spänner de över en stor bredd av erfarenhet och kompetens inom allt från gestaltning till kommunikation, ekonomi, kollektiva boendeformer, tillsammansbyggande och anpassning till geografiska förhållanden. 

– Vi har själva valt att jobba tillsammans i det här teamet med just Boden, säger de. 

– Det som är så spännande med det här är att vi, förutom arkitekter som verkligen brinner för just den här typen av frågor, får in discipliner och röster som vanligtvis inte är så förekommande i samhällsbyggnadsprocessen för att se vilka stenar som deras perspektiv och erfarenheter kan vända på. Har vi missat någonting? Vad? Jag är övertygad om att det här kommer bli ett bra komplement till den stora mängd nyproduktion som vi också behöver, säger Gustav Hamlund, samhällsbyggnadsstrateg i Bodens kommun. 

Stort bostadsbehov 

I Boden är behovet av bostäder mycket stort med en förväntad befolkningsökning på 5000 personer till år 2030. Det förtätas i Bodens stad, släpps tomter och byggs nya bostäder. Detta samtidigt som det på landsbygden, bara cirka en halvtimme från centrala Boden och den växande industrin, har kartlagts flera hundra gamla hus som står tomma. 

– Det som driver oss är att det inte läggs alls lika mycket kraft på att bygga vidare på andras verk som redan finns. Det finns mycket att vinna på energieffektivisering och att gynna långsiktiga lösningar som är föränderliga över tid, menar gruppen. 

Med denna utgångspunkt togs de emot i Gunnarsbyn med omnejd för att arbeta vidare med ett antal objekt som grund till en modell som kan bli applicerbar på hela kommunen och landet. 

Visioner i norr - ödehus på landsbygdenNu är vi i Gunnarsbyn och tittar på specifika byggnader. Men vår förhoppning är att modellen som uppstår är någonting som både vi och andra kommuner kan applicera på fler delar av landsbygden. Det finns en stor mängd människor som vill bo på landsbygden. Men tröskeln för att kunna förverkliga det är inte sällan för hög med husköp och allt vad det innebär. Hur sänker vi den? Och samtidigt, hur kan vi möjliggöra för de som vill fortsätta bo här men söker en enklare form av boende, säger Gustav Hamlund, Bodens kommun, vidare. 

Olika typer av hus 

Husen som de har utgått från har olika karaktär och historia. Som exempel kan nämnas en gammal lanthandel som har stått tom i många år och nu fungerar främst som förråd, men med en vindsvåning som får teamet att jubla. Ett skolhem som fortfarande används men med stora utrymmen som är oanvända, och en äldre hyresfastighet med flera lägenheter i, är andra exempel. 

Nära samarbete 

Teamet nämner bland annat att de ser en unik styrka i just Bodens kommun i det nära samarbetet mellan kommunen och de lokala utvecklingsgrupperna. Att det kan vara lättare att skapa nya modeller på landsbygden än i en stad. I en by finns en vilja att möjliggöra andra mål än att bara skapa bostäder. En känsla för bygden och husets historia. Att blåsa nytt liv genom att rädda från förfall. En vana av att hugga i och hjälpas åt för att nå gemensamma mål. 

Teamet har också diskuterat hur de ska kunna tillföra kreativa arbetssätt för att de förslag som projektet mynnar ut i ska vara rimliga och möjliga att genomföra och finansiera. 

Visioner i norr - ödehus på landsbygden

Fortsättning i höst 

Teamet planerar att komma tillbaka i september och då presentera sina idéer och nästa steg. 
– Nu tar vi alla trådar och knyter ihop dem, säger Anna Sundman. 

Visioner i Norr är initierat av Rådet för hållbara städer, regeringens satsning för hållbar stadsutveckling. Arbetet leds av ArkDes och finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten

Västerbotten och Norrbotten deltar i projektet och förhoppningen från Rådet för hållbara städer är att fler kommuner i hela Sverige ska kunna utnyttja resultaten och använda sig av dem i framtiden.   

Senast uppdaterad: 2024-07-03