Gatuvy från Norra Svartbyn. Det är vinter och solen skiner. Hus i olika storlekar och färger syns längs gatan.

Områdesutveckling av Erikslund, Fagernäs och Norra Svartbyn

Tack till alla er som aktivt deltog i medborgardialogen kring framtidens lokala miljö på Erikslund, Fagernäs och i Norra Svartbyn. Totalt 120 personer passade på att besöka de bemannade informationsplatserna för samtal om områdets utveckling.

En särskild utställning för förskolor och skolor i området, där idéer från barn och ungdomar hade visualiserats i ord och bild, har också mötts av positiv respons. Genom utställningen har skolorna aktivt bidragit till att skapa en vision för framtiden i området.

Den medborgardrivna områdesutvecklingen ger dig som bor i Bodens kommun möjlighet att påverka utvecklingen av ditt bostadsområde. De framförda synpunkterna används för att utforma en fördjupad översiktsplan. Denna plan kommer sedan att ligga till grund för framtida kommunala åtgärder och insatser för det goda livet i området.

Tidigare har omfattande dialoger genomförts på Sveafältet och Lundagård, och snart påbörjas ett liknande arbete för området Torpgärdan, Södra Svartbyn, och Gruvberget samt för Edeforsbygden.

Invånarnas deltagande och synpunkter är avgörande för att forma en blomstrande och hållbar framtid för Bodens olika bostadsområden.

Senast uppdaterad: 2024-04-03