Många människor sitter kring fyrkantiga bord i en möteslokal. Vid en stor bildskärm står en man och pratar i mikrofon.

Samarbete mellan kommun och näringsliv

Sedan 2021 träffas tjänstepersoner från kommunala förvaltningar och näringslivsbolag regelbundet för att främja samarbetet och öka förståelsen för företagarnas behov. Syftet är att förbättra servicegraden och effektivisera arbetsprocesser för att skapa en företagsvänligare miljö.

Under den senaste träffen diskuterades utmaningarna kring konkurrens från kommunens egna verksamheter och dess påverkan på det lokala företagsklimatet. Det blev en bra dialog kring vilka verksamheter kommunen bedriver och vilka signaler det sänder ut till företagen.

Tillståndslotsen och digital tillståndsguide

Michaela Strömberg, näringslivsutvecklare, Lilian Jansson, alkoholhandläggare och Carl-Göran Olofsson, miljöinspektören, berättade också om tillståndslotsen och den digitala tillståndsguiden.

Tillståndslotsen är en kostnadsfri service som innebär att företag i Bodens kommun får veta vilka tillstånd man behöver för att starta eller vidareutveckla ett företag. Genom tillståndslotsen har företagaren möjlighet att träffa berörda tjänstepersoner för information och vägledning kring kommunala tillstånd vid ett och samma tillfälle. 

Några av de områden som kan beröras under ett lotsmöte är bland annat: 

  • Avfall
  • Bygglov
  • Livsmedel
  • Lokalfrågor 
  • Miljö och hälsa 
  • Offentlig plats
  • Räddningstjänst 
  • Serveringstillstånd 

Läs mer om Tillståndslotsen på hemsidan för Boden Business Park.

Här hittar du den digitala tillståndsguiden.

Senast uppdaterad: 2024-04-03