Människor i vinterkläder står utomhus och samtalar med varandra. I bakgrunden syns några hus.

Sida vid sida för landsbygden

Konkreta samarbetslösningar på landsbygden längs gränsen mellan Boden och Luleå kommuner var i fokus på en heldagsträff i området Gunnarsbyn/Niemisel. 

Kommunalråden Claes Nordmark från Bodens kommun och Carina Sammeli från Luleå kommun deltog tillsammans med representanter från olika förvaltningar och funktioner i de båda kommunerna. Under dagen gjordes besök på olika platser på båda sidor av kommungränsen. Deltagarna fick träffa representanter för skolor, förskolor, företag, servicepunkter, lanthandel med mera för att få fakta, inspiration och en inblick i platsernas utmaningar och möjligheter.

Studiebesöken varvades med gruppdiskussioner för att vaska fram nytänkande landsbygdslösningar för samverkan över kommungränsen. Dagen berörde i första hand området Gunnarsbyn/Niemisel där träffen anordnades, men liknande kommunöverskridande behov finns även i området Unbyn/Avan.  

Huvudfrågorna var: 

  • Hur kan vi samverka för att möta inflyttningstrycket? 
  • Hur kan vi samverka för att bibehålla och utveckla skola/förskola i bygderna? 
  • Vad behövs för att genomföra detta? 

Dagen kommer att sammanfattas av RÅEK som var arrangör. Arbetet ska sedan följas upp med fortsatta arbetsgrupper och återkoppling för att driva frågorna framåt i båda kommunerna.  

Senast uppdaterad: 2024-04-03