En grupp vinterklädda människor står utomhus och samtalar med varandra.

Stadsvandring för fortsatt områdesutveckling

En viktig del av kommunens områdesutveckling är att tjänstepersoner och politiker upplever de aktuella områdena tillsammans. Under förra veckan genomfördes en vandring på området Sveafältet-Lundagård.

– Här ser vi potential för en naturlig mötesplats med Drottninggatan som ryggrad. Här finns platser, ytor och områden som alla skulle kunna användas på olika sätt under alla våra årstider, berättade Gustav Hamlund, samhällsbyggnadsstrateg, under vandringen.

Gustav Hamlund och Emma Lundqvist

Stadsvandringar med dialoger har även gjorts på Torpgärdan, Södra Svartbyn och Gruvberget. Detta för att de medarbetare och beslutsfattare som jobbar med områdesutvecklingen ska ha möjlighet att titta på områdena tillsammans.

Vandringarna öppnar upp för att spontant kunna stämma av och samordna planerade insatser. Det möjliggör också att kommunen, på bästa sätt, kan ta hand om de synpunkter som kommer in under medborgardialoger.

Senast uppdaterad: 2024-04-03