Tre barn sitter och läser böcker på golvet bredvid varandra.

The International School of Boden

The International School of Boden educates students from the ages of 6 to 19. The program with internationally trained and experienced teachers provides students with a high-quality worldwide curriculum that is transferable and recognized universally.

International curriculum

Why are schools with an international curriculum so important for children, when guardians work in the international labour market?

At the International School of Boden, students are taught according to an international curriculum. Our international primary school is the only one of its kind in Norrbotten and we have started to lower thresholds for families who want to try life in Northern Sweden without having their children fall behind in their academic development due to language barriers.

What is the difference between a school with an international curriculum and a school with a Swedish curriculum that teaches 50% in English and 50% in Swedish?

The first and biggest difference is the language of instruction. At the International School of Boden, English is the main language and we teach all subjects in English. We can also teach Swedish with English as the language of instruction. In Swedish schools, Swedish is the main language, even in the schools that call themselves international, a maximum of 50% of the teaching may be conducted in English.

Our international curriculum is used all over the world and is therefore transferable no matter where in the world you live.

Global knowledge

At the International School of Boden, we strive to provide our students with knowledge about our global world to a much greater extent than the Swedish curriculum does, which for obvious reasons has a strong focus on Swedish culture and a Swedish perspective. We have experienced teachers from all over the world who speak English and a range of other languages.

Our international school is tailor-made so that students who come from other countries can continue to develop according to their own conditions. But we also want to make sure that they find new friends and connect with the Swedish culture. Therefore, our school shares buildings with our schools that teach with the Swedish curriculum and we work actively to build bridges between our Swedish and international students through a structured buddy program.

Our school is simply the best of both worlds to make it easier for families from other countries to move here and help us with our social transformation!

International School of Boden

 

 

---------- Artikeln på svenska ----------

Internationell läroplan

Varför är skolor med internationell läroplan så viktiga för barnen, när vårdnadshavare arbetar på den internationella arbetsmarknaden?

Vid International School of Boden undervisas eleverna efter en internationell läroplan. Vår internationella grundskola är den enda i sitt slag i Norrbotten och vi riktar oss mot familjer som vill prova livet i Norra Sverige utan att gå miste om viktig skoltid på grund av språkliga förutsättningar.

Vad är skillnaden mellan en skola med internationell läroplan och en skola med svensk läroplan som undervisar 50% på engelska och 50% på svenska?

Det första och mest uppenbara är språket. På International School of Boden är engelska det huvudsakliga språket och vi undervisar alla ämnen på engelska. Hos oss kan även undervisningen i svenska göras med engelska som undervisningsspråk.
I svenska skolor är svenska det huvudsakliga språket, även i de skolor som kallar sig internationella får maximalt 50% av undervisningen bedrivas på engelska.

Vår internationella läroplan används över hela världen och därmed överförbar oavsett var i världen du kommer från – eller ska.

Global kunskap

På International School of Boden strävar vi efter att ge våra elever kunskap om vår globala värld i mycket högre utsträckning än den svenska läroplanen, som av förklarliga skäl har stort fokus på svensk kultur och ett svenskt perspektiv. Vi har erfarna lärare från hela världen som pratar engelska och en rad andra språk.

Vår internationella skola är skräddarsydd för att elever som kommer från andra länder ska kunna fortsätta utvecklas utefter sina egna förutsättningar. Men vi vill också se till att de hittar nya vänner och knyter an till den svenska kulturen.
Därför delar vår skola byggnader med våra skolor som undervisar med svensk läroplan och vi arbetar aktivt med att bygga broar mellan våra svenska och internationella elever genom ett strukturerat kompisprogram.

Vår skola är helt enkelt det bästa av två världar för att underlätta för familjer från andra länder att flytta hit och hjälpa oss med vår samhällsomställning!

International School of Boden

Senast uppdaterad: 2024-04-03