Folkmyller på gågatan i Boden centrum.

Vadå omställning?

Här hos oss i Bodens kommun pågår “den ­gröna samhällsomställningen” som det talas mycket om överallt nu. Men vad är det egen­tligen för omställning det handlar om? Varför här, och hur berör det dig och mig som kommunmedborgare? Häng med!

Om vi börjar från början: Bodens fästning byggs i början på 1900-talet och blir grunden till Boden stad. Med sin placering en bit in i landet för att inte vara sårbar från kusten, men med tidig järnvägsförbindelse, är den stad som växte fram helt perfekt för dagens industrier som vill ha närhet till både järnväg och hamn.

Lule älv som rinner genom vår kommun, byggdes tidigt ut för att producera vattenkraft. Utbyggnaden pågick successivt från 1915 till 1977 och består idag
av totalt 15 kraftverk. Med detta är Lule älv Sveriges viktigaste vattenkraftkälla. 

Elnätet växte fram under 1900-talet och i Svartbyn kommer svenska stamnätet idag in från tre olika håll.

1995 blir Boden en ekokommun. Boden var också en av de första kommunerna att tidigt anta en grön profil, med bland annat egen biogasanläggning som nu är etablerad sedan många år och utvinner fordonsbränsle ur matavfall och avloppsslam. I Boden finns en toppmodern förbränningsanläggning som producerar el och värme ur avfall och biobränsle, samt Brännkläppens avfallsanläggning där restprodukter tas om hand för återvinning, behandling och deponering.

Förutsättningarna: tillgången till el, mark med tillgänglig infrastruktur, kompetens samt Bodens hållbarhetsspår har vuxit till möjligheten Boden Industrial Park och att Europas första nybyggda stålverk på över 50 år, H2 Green Steel, etablerar sig här.

Bild på BIP - nyhetsbild

Ekosystem av näringslivssatsningar

Parallellt med detta växer ett ekosystem av andra näringslivssatsningar och etableringar fram. Bodens näringsliv är en del av en dynamisk och attraktiv miljö som lockar talanger från hela världen. Ett unikt samspel av olika aktörer och företag skapar en stimulerande arbetsplats och möjligheter till framgångsrika samarbeten. 

hyreshusEn växande kommun

I och med detta hamnar Boden i centrum av en enorm omställning, både lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 

De närmaste åren tar vi ett utvecklingsprång som motsvarar 20 år, omställningen kommer påverka alla i vår kommun. Cirka 1500–2000 nya arbetstillfällen och en ­målsättning att bli 33000 invånare i Bodens kommun till 2030. Det betyder flera tusen inflyttade nya kommunmedborgare som ska bo, äta, handla, nyttja kultur, träna idrott, klippa sig, pendla till jobbet och ha sina barn i barnomsorg och skola. Det resulterar också i att det just nu planeras byggas cirka 3200 nya bostäder i Boden. Några är redan påbörjade eller färdigställda. 

För att ta sig an den snabba tillväxten har kommunen format fyra delprojekt som löpande arbetar med ­förberedelser i att möta samhällsomställningen:

Näringsliv - Cirkulärt nyttjande av resurser och ett aktivt näringsliv.

Leva och bo - Hållbara livsmiljöer där människor vill bo, mår bra, kan påverka och utvecklas. 

Kompetensförsörjning - Skapa möjligheter för att attrahera och utveckla rätt kompetens. 

Infrastruktur ovan och under jord - Väg, järnväg, ­kollektivtrafik, fjärrvärme, fiber, el, VA, tekniskt vatten.

Grön banner - Bodenxt.se

Följ den pågående samhällsomställningen 

Bodenxt.se är ett varumärke och en hemsida som ­kommunicerar hela den gröna samhällsomställningen. På Bodenxt.se kan du ta del av nyheter, se det som byggs i Boden just nu samt H2 Green Steels lokala information. 

Men det är inte bara etablering av stålverket som driver den gröna samhällsomställningen. Boden har länge  jobbat med att öka attraktionskraften och marknadsföra det som är unikt här, för att hitta nya arbetstill­fällen och invånare. I Boden ser vi möjligheter i det nära ­resurssmarta och cirkulära som driver utvecklingen av vår kontrastrika livsmiljö rustad för framtidens utmaningar, med smarta och håll­bara lösningar för kommande generationer att vidare­utveckla, det smarta gröna!

Björkdungen 1Det smarta gröna

Begreppet ”Det smarta gröna” handlar om allt från att bidra till att nationella och internationella klimatmål nås, till att göra vår kommun hållbar för både människa och miljö. 

Från hållbara bostadsområden och livsmiljöer där vi som bor vill stanna och nya vill flytta in, till att bygga infrastruktur, förskolor och skolor, locka kompetens till regionen och utveckla både människor och näringsliv på ett smart och hållbart sätt. “Det smarta gröna” hittar nya vägar och synergier mellan många olika verksam­heter och arbetar aktivt för ett cirkulärt användande av de resurser som finns här.

Senast uppdaterad: 2024-04-03