Foto på tidningen Närhetsliv från januari 2019.

10 nyanser av #närhetsliv

I skarven mellan historien och framtiden hittar vi våra nya bodensare. Möt morgondagens indiespelutvecklare och militärer – Bodens studenter, alla en viktig del och framgångsfaktor i vår tillväxtresa.

Försvarsmakten har en given roll i Bodens historia, det är en del av vårt DNA. Det skulle troligen inte finnas mycket till stad om det inte var för militären. Under nittiotalet drogs verksamheten ned och allt färre grönklädda syntes till men nu strömmar de värnpliktiga till Boden igen. 2018 ryckte drygt 400 rekryter in på Artilleriregementet, A 9 och Norrbottens regemente, I 19 och 2019 väntas det dubbla.

Nu sjuder garnisonen åter av liv och framtidstro. Samtidigt som Försvarsmakten stärker sin närvaro ökar också tillväxten för näringslivet i Boden. 2018 utsågs vårt företagsklimat till det bästa i Norrbotten där idéer och entreprenörsanda flödar genom kommunen. Kanske är detta som tydligast på Boden Business Park, hjärtat av näringslivsutvecklingen med en mix av startups, etablerade företag och studenter.

Vår nyaste näring är spelbranschen, den växer snabbt och verkar på en global marknad. För bara ett par år sedan fanns ingenting, nu finns både utbildningsmöjligheter, massor av talang och företagsetableringar. En helt ny industri med stor potential för kreativitet och ekonomi börjar vara verklighet här i Boden. En viktig pusselbit i detta branschbyggande är utbildningen Indiespelutvecklare som i dagsläget har närmare 50 studenter. Inom två år väntas den siffran fyrdubblas.

I magazinet Tio nyanser av #Närhetsliv möter vi tio av dessa individer som precis blivit en del av vårt närhetsliv. De kommer från olika håll av landet och världen, har alla olika erfarenheter och drivkrafter. Möt Simon som är lika hemma i ishallen som datorsalen, Anna som gör lumpen som 32-åring, Johanna som älskar närheten till hästarna i Boden och Khoubaib från Tunisien som kan plugga spelutveckling tack vare närheten till sjukvården.

Vi vill tacka alla medverkande för att ni valde att utbilda er här och för att ni ställde upp och träffade oss. Det var ett sant nöje att träffa er och ta del av era historier. Vi hoppas att ni gillar Boden och att närhetslivet vi lever här leder till att ni stannar kvar. #

 

I BODEN LEVER VI NÄRHETSLIV. MED DET MENAR VI DET LIV DÄR DU HAR NÄRA TILL ALLT SOM ÄR VIKTIGT OCH LITE TILL.
10 nyanser av #Närhetsliv producerades av KOMM/Bodens kommun 2018 / Boden.se / @narhetsliv

Senast uppdaterad: 2019-02-13