Bodens kommuns miljö- och klimatarbete

Hållbar utveckling

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Under det här området hittar du, bland annat, information om:

  • Jämställdhetsintegrering
  • Samhällsplanering
  • Folkhälsa och trygghet
  • Miljömål
  • Borgmästaravtalet
  • Ekokommunen
  • Glokala Sverige
Senast uppdaterad: 2023-10-13