En vecka fri från våld 2022

En vecka fri från våld

Under vecka 47 pågår “En vecka fri från våld" som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Länsstyrelsen Norrbotten har ett program med föreläsningar och aktiviteter i hela länet.

Aktiviteter i högstadiet och gymnasiet

Bodens kommun uppmärksammar En vecka fri från våld med extra fokus på barn och unga samt föräldrar. 
Polis, elevhälsans kuratorer, socialtjänst och ungdomsmottagningen besöker högstadieskolorna och gymnasiet under veckan.

Måndag och tisdag besöks Stureskolan och onsdag och torsdag besöks Brönjaskolan. På torsdag och fredag besöks Björknäs gymnasium.

Eleverna har möjlighet att delta i ett quiz om våld och vinna fina priser skänkta av företag i Boden.

Kostnadsfria föreläsningar

Föreläsare är Carolina Överlien, professor vid Stockholms universitet. Hon forskar om barn och unga i utsatta livssituationer samt om ungas våld i nära relationer. 

Föreläsning för ungdomar och föräldrar

Föreläsningen handlar om våld i ungas relationer med fokus på psykiskt våld. Carolina ger tips om hur man kan stödja den som är utsatt.  Föreläsningen är cirka 40 minuter lång.

Här kan ser föreläsningen som är tillgänglig mellan 16-27 november (föreläsningen är inte längre tillgänglig).

Föreläsning "Hur konflikter och våld i hemmet påverkar barn i olika åldrar".

Tisdag 22 november kl 18.30 i Stureskolans aula. Finns det möjlighet att titta på den förinspelade föreläsningen tillsammans. På plats finns representanter från skolan, ungdomsmottagningen, socialtjänsten samt polisen som kan svara på frågor. Föreläsningen är ca 60 minuter lång. Föreläsningen riktar sig till föräldrar med barn i alla åldrar. Föreläsningen handlar om hur konflikter och våld i hemmet påverkar barn och ungas utveckling.

Här kan ser föreläsningen som är tillgänglig mellan 16-27 november (föreläsningen är inte längre tillgänglig).

Föreläsningen är cirka 60 minuter lång.

Kontakt

Om du har generella frågor om våld kan du skicka din fråga till enveckafrifranvald@boden.se
Om du vill söka stöd kontaktar du socialtjänstens Team Mottagning på tel. 0921-629 99 under kontorstid.
I akuta ärenden utanför kontorstid får du kontakt med socialtjänsten via larmnumret 112.

Senast uppdaterad: 2023-10-09