kallbadhuset och hotellet Arctic Bath vid solnedgång. två personer framför anläggningen.

Harads – Världens mest hållbara High-end-destination

I detta projekt läggs grunden till världens mest hållbara destination för gäster som söker annorlunda och exklusiva upplevelser. Harads är redan en internationellt känd plats och inreseanledning till länet och landet. Projektet ska höja destinationen ytterligare och stärka samverkan och profil i området.

Projektet sträcker sig över 24 månader och omfattar en rad insatser för besöksnäringsföretag verksamma i och med kopplingar till destinationen Harads.

Ett tiotal företag möts i återkommande träffar som tar upp allt från form och funktion till platsinnovation, smakupplevelser, integration, kultur och gemensamma värdeord. De företag som deltar i projektet genomför också en certifiering inom Nature´s Best som är Naturturismföretagens kvalitetsmärke som nu även har fått internationell standard.

I insatserna ingår dessutom en värdskapsutbildning där även andra aktörer, butiker, föreningar mm i bygden får delta. En viktigt del och aktivitet i projektet är att inkludera lokalbefolkningen i besöksnäringen. Projektet ägs av Bodens kommun och finansieras av Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden.

Projektledare är Britta Jonsson Lindvall, grundare av världsberömda och mångfaldigt prisade Treehotel. Kontaktuppgifter: britta.jonsson-lindvall@boden.se , 070-5727752

 

EU logga

Senast uppdaterad: 2020-12-04