Sju unga människor gör en gemensam "high five" med varandra.

Jämställdhet

I Sverige finns ett jämställdhetspolitiskt mål som innefattar att alla människor ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället de lever i och sina egna liv. Den huvudsakliga strategin för att uppnå det är jämställdhetsintegrering.

För att den strategin ska bli framgångsrik krävs att det finns jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet. Jämställdhet skapas oftast där beslut fattas och resurser fördelas. Normer för ett jämställt tänk måste därför genomsyra det dagliga arbetet.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställt synsätt ska finnas med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen – från förslag, till genomförande och uppföljning.

Att jobba med jämställdhetsintegrering i det dagliga arbetet innebär att systematiskt synliggöra konsekvenser som förslag får olika kön. Efter det synliggjorts ska konsekvenserna också analyseras.

Europeisk deklaration om jämställdhet

Den 27 april 2013 beslutande kommunfullmäktige i Boden att underteckna § 63 Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Deklarationen är framtagen av europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation Council of European Municipalities and Regions (CEMR). I och med detta har kommunen utökat sitt åtagande när det gäller jämställdhetsarbetet. Kommunen ska inte bara se på jämställdhetsfrågan ur ett personalpolitiskt perspektiv utan även arbeta för att brukare, kunder och medborgare ska ges en jämställd service och möjlighet till inflytande. 

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män innehåller sex olika principer fördelat på 30 olika artiklar. Vissa av artiklarna spänner över hela kommunens verksamhetsområde och handlar till exempel om politisk representation, könsrelaterat våld, jämställdhetsanalyser och upphandling. Andra artiklar riktas tydligt till vissa förvaltningar och handlar till exempel om social omsorg, utbildning, bostäder, säkerhet, kultur, idrott och fritid.

Läs Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (pdf)

Senast uppdaterad: 2024-02-16