Många barn och ungdomar som står i badkläder ute på en brygga. Vattnet glittrar i solskenet. några har redan hoppat i vattnet och simmar runt bryggan.

Provtagning på badvatten

Under sommaren tas vattenprover vid ett antal badplatser runt om i kommunen. Det som kontrolleras är vattenkvalitén, temperatur och algblomning.

På webbplatsen Badplatsen kan man läsa om vattenkvalitet vid Sveriges kommunala utomhusbad, se länklistan.

Större offentliga badplatser klassas som EU-bad

Aldersjön i Boden är klassat som ett EU-bad och kontrolleras enligt EU:s badvattendirektiv. Det innebär krav på kontroll av badvatten, provtagning och undersökningar, badvattenprofiler och information till allmänheten. Prover på badvattnet tas var tredje vecka under badsäsongen och resultaten presenteras på webbplatsen Badplatsen.

Skyltning anger badvattnets kvalitet

Alla EU-bad ska ha platsinformation om badvattnets kvalitet i form av tydliga och enhetliga skyltar. Betyget baseras på provtagningarna av badvattnet från de senaste fyra åren. Badvattenkvaliteten anges i fyra nivåer från utmärkt med tre stjärnor till dålig med avrådan från bad.

Skyltarna ska visa vilken kvalitet det är på badvattnet, allt från "Utmärkt badvattenkvalitet" till "Avrådan från bad". Om det skett föroreningar av vattnet ska besökarna avrådas från bad. Det ska även finnas information om vad som orsakade föroreningen och vad som görs för att förhindra nya.

Senast uppdaterad: 2024-03-19