buss och blommor

Trafik- och parkeringsstrategi

Trafik- och parkeringsstrategin som antogs av kommunfullmäktige 2020 stakar ut vägen för transporter som främjar ett hållbart, attraktivt och levande Boden.

Utvecklingen ska ske mot fyra prioriterade insatsområden:

  1. Gång och cykel ska vara det naturliga valet – handlar om att göra gång och cykel till de mest naturliga färdmedlen inom tätorten.
  2. Bättre förutsättningar för att åka kollektivt – om kollektivtrafikens roll så att det blir mer attraktivt att välja buss och tåg för resor både inom och utanför Boden.
  3. Bilen en del av ett levande och hållbart samhälle – handlar om personbilen inklusive varutransporter som en del i ett levande och hållbart samhälle.
  4. Parkering – en gemensam angelägenhet. En strategi för parkering är ett viktigt stöd för att skapa ett väl avvägt trafiksystem i balans med staden och stöder dess utveckling.
Ladda ner dokument
Trafik- och parkeringsstategi
Senast uppdaterad: 2024-02-20