En mansperson och en kvinnoperson håller varandra i handen och promenerar vid en å. Det är vinter och snö.

Trygghetsvandring

Det bärande inslaget i en trygghetsvandring är att boende, verksamhetsutövare och ansvariga träffas tillsammans med en kunnig arrangör och samtalar om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Tillsammans promenerar de en förutbestämd slinga, för att avgöra var det finns risker för otrygghet i miljön.

Arbetet bygger på en modell som arbetats fram i Göteborg. Syftet är ett ömsesidigt utbyte av tankar och synpunkter och en chans att sprida information, diskutera konstruktiva idéer och en möjlighet att påverka tryggheten och trivseln i sitt närområde. Dialogen mellan medborgare och förvaltare är minst lika central som de fysiska förändringarna som kan bli det konkreta resultatet av vandringen. I protokollen från genomförda trygghetsvandringar kan du läsa om vilka problem som togs upp och åtgärder för dessa.

Genom att arrangera trygghetsvandringar skapas förutsättningar för trygghet, lustfyllda möten och trivsamma miljöer. Trygghetsvandringen kan också inspirera till ytterligare engagemang och delaktighet. En trygghetsvandring är ett sätt att med ”trygghetsglasögon” titta på ett område och se vad man kan göra för att öka tryggheten och trivseln i området. 

Genomförda trygghetsvandringar

Harads - 4 december 2018 genomfördes en trygghetsvandring i Harads (rapporten uppdaterad 2020-04-03)

Sveafältet - 11 december 2018 genomfördes en trygghetsvandring på Sveafältet. 

Sanden - 17 december 2019 genomfördes en trygghetsvandring på Sandenområdet

Prästholmen - 15 december 2020 genomfördes en trygghetsvandring på Prästholmen

Ladda ner dokument
Rapport trygghetsvandring Svea...
Ladda ner dokument
Rapport trygghetsvandring Harads
Ladda ner dokument
Rapport trygghetsvandring Sanden
Ladda ner dokument
Rapport trygghetsvandring Präs...
Senast uppdaterad: 2024-02-21