Youth up north

Youth Up North är ett projekt inom ramen för Youth 2030 Movement där Familjen Kamprads Stiftelse och Hugo Stenbecks Stiftelse går samman för att stärka unga i glesbygd, med fokus på Norrlands inland.

Projektet syftar till att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande glesbygd där unga vill stanna kvar, och ha en aktiv roll i att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen. Under tre år kommer vi gemensamt stärka och länka samman befintligt arbete, sprida goda exempel och leta efter lokala partnerskap som är intresserade av sektorsövergripande samverkan med unga i centrum. Vi arbetar medskapande utifrån ungas visioner och idéer, och med unga ledare som kraft.

Projektledare lokalt: Olivia Steen e-post: olivia.steen@boden.se

Senast uppdaterad: 2020-09-23