Fem personer av olika etniskt ursprung står runt ett bord och tittar på ett vitt ark fyllt med post it-lappar.

Introduktion för nyanlända

Du som är ny i Sverige kan få hjälp att lättare komma in i det svenska samhället. Bodens kommuns JobbCenter kan till exempel hjälpa dig träffa nya människor och lära dig mer om det svenska språket, sjukvården och skolan.

Etableringsprogrammet

Etableringsprogrammet är ett program för nyanlända som Arbetsförmedlingen utformar. Det består av individuellt utformade insatser och stöd, kombinerade med att du aktivt söker arbete. Programmet sträcker sig över två år och målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

Samhällsorientering

Kommunen har enligt lag skyldighet att erbjuda samhällsorientering till alla som är nya i Sverige och kommunen. Samhällsorienteringen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård, barn och familj, samt de idéer och värderingar som det svenska samhället vilar på. Läs mer på JobbCenters hemsida.                                                                                                            

Senast uppdaterad: 2024-02-08