Pojke leker med en rockrong utomhus. I bakgrunden syns fler barn leka.

Mötesplatser

I Boden lever människor med olika bakgrund och erfarenheter. För att ta tillvara på mångfalden behöver vi mötas och skapa goda förutsättningar så att alla är delaktiga i vårt samhälle.

Integrationsprojekt

Bodens kommun deltar i ett antal projekt för att öka integrationen i vårt samhälle. På JobbCenters hemsida hittar du aktuell information om alla pågående integrationsprojekt. 

Boden integration och samverkan

Samverkansprojektet Boden Integration och Samverkan (BIS) som startade i september 2018 är ett projekt vars mål är att få ut fler människor i egen försörjning. I dagsläget riktar sig BIS till asylsökande och nyinflyttade svenskar, men det finns även tankar på en vidareutveckling så att andra grupper i utanförskap kan inkluderas. Läs mer om BIS på Rädda Barnens hemsida

Utbildning

Föreningsliv

I Boden finns det gott om starka ideella krafter som outtröttligt och frikostigt ger av sin tid för att Boden ska vara en bra plats att leva på. Tack vare dem har vi som bor i Boden stora möjligheter till rekreation, motion, kultur, gemenskap och nya upplevelser – överallt i hela kommunen, såväl i centrum som på landsbygden. På webbplatsen flyttatillboden.se hittar du mer information om alla våra föreningar.

Evenemang

I den gemensamma evenemangskalendern hittar du alla evenemang som äger rum i Bodens kommun. 

Senast uppdaterad: 2024-02-08