Flera personer sitter vid datorer i ett rum. De ser ut att studera.

Svenska för invandrare - SFI

SFI är en grundläggande utbildning i det svenska språket och vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål. 

SFI består av tre studievägar och det är din tidigare utbildning som avgör vilken studieväg du går.

SFINär du har anmält att du vill börja studera på SFI kommer du att kallas till ett kartläggningssamtal. Efter kartläggningssamtalet får du information om vilken dag och tid du börjar. Ibland får du vänta några veckor innan du får börja. Det beror på att vi inte alltid har lediga platser. Väntetiden är inte längre än 3 månader. Du kan studera SFI på heltid, kvällstid eller distans.

Kontakta Bodens kommuns Lärcentrum för mer information.

Senast uppdaterad: 2024-02-08