Tvådelat flyfoto över Boden. Den vänstra delen är svartvit och ser gammal ut. Den högra ser nyare ut.

Kartor och GIS

På enheten för fysisk planering ajourhåller vi och producerar olika kartprodukter, exempelvis primärkarta och adresskarta. Produkterna vi har är inte kommuntäckande men täcker in centralorten, älvdalen samt en del av kommunens byar. Olika produkter har olika täckningsgrad.

Det mesta av vårt material lagras idag i databaser eller som digitala filer och ajourhålls kontinuerligt. Detta gör det enklare för beställaren att bestämma vilket område, vilken skala, samt vilken kartinformation som är intressant för sitt eget ändamål. Med kartbaserna som underlag, kan även tillämpningar med geografiskt informationssystem (GIS) göras för olika slag av analyser och presentationer av geografisk information.

WebGIS Boden - interaktiv karta över Boden med sökfunktioner 

Karttjänsten innehåller en del av kommunens kartmaterial för att enkelt kunna hitta i kommunen. Den innehåller sökfunktioner för bland annat adresser, fastighet, gator och även platser/anläggningar som kan vara intressanta att besöka som turist eller kommuninvånare.

E-tjänst WebGIS

Senast uppdaterad: 2023-09-26