Adresskarta

Adresskartan visar adresser och vägnamn för tätorter och större byar inom Bodens kommun.

Produkten är i skala 1:5000, formatet är något större än A2. Adresskartan innehåller 45 kartblad, 2 registerblad, och 3 olika översikter. Den är inbunden med spiral som ett häfte.

Kartan är tryckt 2008.
Enskilda kartblad ajourhålls och innehåller aktuella adresser.

För mer information kring försäljningen kontakta samhällsbyggnadskontoret.

Priser

  • Tryckt karta: 1 800 kronor, inklusive moms.
  • Utskrift av enskilt kartblad från databas: 100 kr per kartblad, inklusive moms.

Användning: Lokalsering av adresser och vägnamn i Bodens kommun.
Aktualitet: Kartbasen ajourförs kontinuerligt.
Skala: 1:5000.
Innehåll: Adresser, vägnamn och fastighetsbeteckningar.

Senast uppdaterad: 2023-09-26