Himmel med sol och lätta moln.

Solkarta

Solkartan är ett bra hjälpmedel för dig som funderar på att installera solceller.

Zooma in på kartan och klicka på ditt hus. Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika kategorier som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket. Skuggning från träd, vegetation och snö är inte inkluderat. Skorstenar och skuggning från andra byggnader är delvis medräknade i kalkylen.

Tänk på att solkartan utgår ifrån hela fastigheters tak och inte adresser. Bor du till exempel i radhus eller parhus behöver du veta hur stor del av taket som tillhör din andel av huset för att det ska bli rätt uppskattning av solenergiproduktion.

Senast uppdaterad: 2023-09-26