Karta som visar var höjdfixar och polygonpunkter finns

Stomnätskarta

Bodens kommuns stomnätskarta tillgängliggör kommunens stomnät för externa aktörer. Detta så att de själva när de vill kan gå in och få information om tillgängliga stompunkter.

Kartan innehåller kommunens inventerade höjdfixnät och de polygonpunkter som användes vid övergången till vårt nuvarande koordinatsystem.
Lantmäteriets stompunkter ligger också i kartan.

 Koordinatsystemet är SWEREF 99 21 45 och höjdsystemet RH 2000.

Senast uppdaterad: 2023-09-26