Foto på broschyren "Om krisen eller kriget kommer".

Din krisberedskap

Vid en kris kommer samhällets resurser först att gå till dem som bäst behöver den, som äldre, sjuka och barn. Det betyder att de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag.                 

Våren 2018 skickade MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ut en broschyr som handlar om vad som händer om det blir kris eller krig till alla hushåll i Sverige. Den ska hjälpa oss medborgare att förbereda oss på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter. Du kan även ladda ner broschyren eller beställa ett exemplar via MSB:s webbplats.

Vad är en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Arbetet med krisberedskap omfattar händelser som drabbar stora delar av samhället. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.  

Ditt eget ansvar

Ett säkert samhälle förutsätter att du själv tar ansvar för din egen och närståendes säkerhet. Vi som är starka och friska får räkna med att samhällets resurser i första hand läggs på att hjälpa svaga och utsatta människor vid en kris.

För att lättare kunna hantera en allvarlig händelse är det bra att veta vad du själv kan göra; och genom att vara förutseende kan du öka säkerheten för dig och din omgivning. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Filmen nedan visar hur en familj i en lägenhet drabbas av ett långt elavbrott efter att något har hänt i samhället. Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som är bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i samma situation.

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? 

Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi behöver el till väldigt mycket. Elen kan exempelvis slås ut av it-attacker, översvämningar, skogsbränder och militära konflikter. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig. Vid en större samhällskris kommer samhällets hjälpaktörer behöva prioritera och det kan ta lång tid innan just du får hjälp. Fundera på hur exempelvis ett långvarigt elavbrott skulle påverka dig. Att vara medveten om kända risker och att vara mentalt förberedd ger dig bra förutsättningar att klara av att ta hand om dig själv när samhället inte fungerar som vi är vana vid.

  • Värmen försvinner.
  • Elen slås ut, och det blir svårt att laga och förvara mat.
  • Mat och andra varor tar slut i affärerna. 
  • Det kommer inget vatten i kranen eller toaletten.
  • Betalkort och bankomater fungerar inte.
  • Mobilnät och internet ligger nere.
  • Kollektivtrafik och andra transporter står stilla.
  • Det är svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning.

De allra flesta av oss har aldrig varit med om något liknande. Det går knappt att föreställa sig mörka städer och vägar, utkylda bostäder, mat som förstörs, långa köer och stora problem med att få information om vad som händer. Om du ägnar några minuter till att fundera över hur ett längre elavbrott skulle påverka just dig och din omgivning har du redan skaffat en mental beredskap. Att bli orolig om något händer är inget konstigt. Det viktiga är att kunna hantera oron och att hjälpas åt. Medmänsklighet och samarbete är avgörande under en kris. 

Förbered dig för kris

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre.

Exempel på vad som är bra att ha hemma är konserver och livsmedel som klarar sig i rumstemperatur, spritkök, stearinljus, varma kläder och filtar, rena plastdunkar till vatten, våtservetter, ficklampa, batteridriven radio och extra batterier.

Förbered dig för kris – tips om hemberedskap på MSB:s webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-11-02