Foto på broschyren "Om krisen eller kriget kommer".

Förbered dig för kris

Vid en kris kommer samhällets resurser först att gå till dem som bäst behöver den, som äldre, sjuka och barn. Det betyder att de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag.                 

Våren 2018 skickade MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ut en broschyr som handlar om vad som händer om det blir kris eller krig till alla hushåll i Sverige. Den ska hjälpa oss medborgare att förbereda oss på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter. Du kan även ladda ner broschyren eller beställa ett exemplar via MSB:s webbplats.

Vad är en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Arbetet med krisberedskap omfattar händelser som drabbar stora delar av samhället. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.  


Ditt eget ansvar

Ett säkert samhälle förutsätter att du själv tar ansvar för din egen och närståendes säkerhet. Vi som är starka och friska får räkna med att samhällets resurser i första hand läggs på att hjälpa svaga och utsatta människor vid en kris.

För att lättare kunna hantera en allvarlig händelse är det bra att veta vad du själv kan göra; och genom att vara förutseende kan du öka säkerheten för dig och din omgivning. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Senast uppdaterad: 2024-02-28