Två personer som lutar mot varandra och söker stöd hos varandra.

Frivillig resursgrupp

Kommunen samarbetar med Bodens civilförsvarsförening om frivillig resursgrupp (FRG).

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för FRG.

Senast uppdaterad: 2023-09-26