bärbar dator

Källkritik

Varje dag möts vi av information från olika källor och det kan vara svårt att veta om det går att lita på det vi läser och lyssnar till. Källkritik hjälper att avgöra vad som är trovärdigt.

Det är viktigt med källkritik

Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation och ryktesspridning. Du kan hjälpa till att motverka detta genom att:

  • vara uppmärksam på felaktig information och att inte sprida den vidare.
  • söka information från trovärdiga källor. På webbplatsen krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer.

Läs mer om källkritik på krisinformation.se.

Source criticism

Information about source criticism in English can be found at Source criticism on the website Krisinformation.se and at It's important to evaluate the sources of information. Informationsverige.se has the same information in several languages, among them Persian, Arabic and Somali.

Sociala medier

Krisinformation.se har även tips på vad du kan tänka på i sociala medier: ”Tänk på detta om du använder sociala medier i kriser” - Krisinformation.se.

Senast uppdaterad: 2023-11-02