Flygfoto över centrala Boden.

Om dammen brister

Vad gör du vid ett dammbrott? Risken för ett dammbrott i Luleälven är mycket liten, men går inte att utesluta. Därför har vi i Bodens kommun tagit fram en informationsfolder tillsammans med Länsstyrelsen och Vattenfall.

Hur får du reda på att ett dammbrott skett?

I Bodens tätort sänds utomhussignalen Viktigt meddelande (VMA) i två minuter. I Haradsområdet sker informationen via personal från räddningstjänsten samt upprepade meddelanden på radio. När du hör ljudsignalen: Slå på Sveriges radio P4. Där får du information om det gäller ett dammbrott, vad som har hänt, och vad du ska göra.

Ladda ner dokument
Dammbrottsinformation
Senast uppdaterad: 2023-09-26