Brandutbilning för barn

Välkommen till vår sida för barn och ungdomar. Här får du lära dig om hur du skyddar dig mot brand, hur du ska göra om det börjar brinna och även lite information om våra utbildningar för skolor.

Flammy

Flammy är räddningstjänstens maskot och kan mycket om brandsäkerhet. Flammy åker med i brandbilarna och tröstar barn om de har varit med om en tråkig händelse. På den här sidan hittar du lärorika och roliga spel med Flammy, som lär dig hur du ska förhindra brand i ditt hem.

Skolutbildningar

Varje år genomför vi utbildningar för barn och ungdomar i skolålder. För att få träffa så många barn och ungdomar som möjligt erbjuder vi utbildning i årskurs 2, 6 och 9. Tvåorna brukar vi besöka i deras respektive skola för att berätta om brandsäkerhet och hur man ska göra när det börjar brinna. Sexorna bjuder vi in till brandstationen för en lite mer omfattande utbildning där man även får prova lite praktiska saker som till exempel att släcka en brand med en handbrandsläckare. För elever i årskurs 9 erbjuder vi utbildningen "Upp i rök", som inriktar sig på att förhindra anlagd brand. Även här ingår en del praktik.

Senast uppdaterad: 2023-09-26