En bild på redskap som sotaren använder vid rengöring av skorsten

Föreskrifter om rengöring

Bodens kommun föreskriver, i enlighet med MSBFS 2014:6 samt med stöd av 3 kap, 1 §, Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, nedanstående
frister. 

Senast uppdaterad: 2023-10-03