man i gaffeltruck

Företag och organisationer

På de här sidorna kan du som är företagare eller företrädare för en organisation eller myndighet läsa mer om hur du förebygger och förhindrar en brand samt hur du begränsar skador till följd av en brand.

Det är viktigt att veta vilka krav, lagar och regler du som ägare eller verksamhetsutövare behöver förhålla dig till. Så att du kan planera in de åtgärder som är aktuella för just din verksamhet.

Vi ger dig tips och råd och berättar om våra rekommendationer.

Vi försöker också ge praktiska förklaringar som kan underlätta tolkningen av gällande lagstiftningar och regelverk.

Senast uppdaterad: 2023-09-26