Kartbild med fyra flaggor - Harads, Gunnarsbyn och två i Boden.

Här finns vi

Röd flagga: Heltidsstation,
Gul flagga: Deltidsstation,
Grön flagga: Räddningsvärn

Bodens centralort

Kommunens huvudbrandstation finns på Slipvägen 10 (Torpgärdans västra industriområde). Stationen är byggd 1981 och här finns förutom räddningstjänsten även Region Norrbottens ambulansverksamhet.

På stationen finns en räddningsstyrka i jour bestående av ett befäl och fyra brandmän. När larmet går ska styrkan kunna rycka ut inom 90 sekunder.

Utöver jourstyrkan finns också en styrka i beredskap bestående av ett befäl och fyra brandmän. Dessa arbetar som brandmän på deltid som innebär att de har andra arbeten men kallas till brandstationen vid larm. De skall kunna rycka ut inom 8 minuter från larmet, dygnet runt.

Brandstation Boden

Harads

I Harads finns en deltidsstation som bemannas av räddningspersonal i beredskap. Styrkan består av ett befäl och fyra brandmän och de ska kunna rycka ut inom 6 minuter efter att larmet går.

Harads brandstation

 

Gunnarsbyn

Gunnarsbyn har ett så kallat räddningsvärn bestående av frivillig personal. Personal vid räddningsvärn har ingen beredskap utan vid ett larm så kommer de personer som har möjlighet. Vid alla larm i Gunnarsbyns område larmas också alltid en räddningsstyrka från en närliggande station med personal i jour eller beredskap.

Senast uppdaterad: 2020-11-03