En datamus ligger på en musmatta som har information om trygghets- och säkerhetscentralen.

Jour- och beredskapstjänster

Vår jourtjänst är en mångsidig lösning som ger dig snabb hjälp dygnet runt via vår larmcentral.

Den kan användas av alla typer av verksamheter och kan bidra till att minska administrationen. Tjänsten kan användas för bland annat krisberedskap, fastighetsjour, el- och vattenjour samt olika typer av felanmälan.

Grundavgift för jour- och beredskapstjänster kostar 3755 kronor per månad. I grundavgiften ingår det 150 samtal per år.

Från 151-300 samtal blir det ett påslag på 1300 per månad. 

Jour- och beredskapstjänster som kräver mer omfattande åtgärdsplaner offereras vid varje enskilt tillfälle. Kontakta TSC för offert.

Samarbetspartner kan avtala om att TSC hanterar och förmedlar jour- och beredskapstjänster. Privatpersoner/hushåll kan inte ansluta sig till denna tjänst.

Senast uppdaterad: 2024-05-13