Om oss

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor, och begränsa skadorna när de inträffar.

Vår främsta uppgift är att skapa trygghet, inte bara för invånarna, utan för alla som befinner sig i Bodens kommun.

Genom att medvetandegöra och så långt det går förebygga olyckor, kriser och hot som finns i samhället fullföljer vi detta uppdrag.

När olyckan väl är framme ska vi skydda och rädda liv, egendom och miljö samt begränsa dess konsekvenser. 

Senast uppdaterad: 2023-09-26