Senior

Tips och råd på äldre dar

Risken att drabbas av brand ökar med åldern. Att hinna upptäcka branden i tid och agera snabbt är bidragande orsaker. Vi hjälper dig att identifiera de risker som finns och hur du kan motverka eventuella olyckor. Vi berättar också vad du kan göra om det börjar brinna.

Risker i hemmet: 

Rökning 

Rökning orsakar flest dödsbränder. Som rökare är det viktigt att ha säkra rutiner. Rök inte i närheten av lättantändlig inredning som soffor och fåtöljer. Rök aldrig i sängen. Blöt askan innan du slänger den i soporna. Ett brandförkläde kan vara en god idé för att förhindra brand i kläder.

Mobil sprinkler

Om det finns en uppenbar brandrisk, som vid sängrökning eller efter flertalet brandtillbud, kan en mobil sprinkler vara ett alternativ. En mobil sprinkler släcker eller begränsar branden med hjälp av vattendimma. Den kräver fast elanslutning och måste därför installeras av en behörig elektriker. Installera den mobila sprinklern där brandrisken är som störst i bostaden.

Brandsäkra överdrag

Brand i kläder, sängkläder eller möbler kan motverkas med flamskyddade madrasser, madrassöverdrag, kuddar, täcken, sängkläder och filtar.

Levande ljus

Lämna aldrig levande ljus obevakade. Se till att de är rätt placerade och använd stadiga ljusstakar i obrännbart material. Ta bort ljusdekorationer av textil eller plast innan du tänder ljusen.

Spisvakt och timer

Den vanligaste orsaken till brand i hemmet är glömda kastruller på spisen.

En timer eller spisvakt kan vara en lösning om glömskan slår till. En timer bryter strömmen till spisen efter utsatt tid. En spisvakt bevakar spisen och bryter strömmen vid risk för brand, på grund av hetta eller rök. Vissa spisvakter har också automatiska släcksystem.

Elektronik

Täck inte över glödlampor som kan bli varma. Använd alltid avsedd watt till rätt ljuskälla. Använd inte elektriska värmefiltar, madrassvärmare eller liknande när du ska sova och följ tillverkarens instruktioner. Ladda aldrig elektronisk utrustning i säng, fåtölj eller soffa. Använd gärna timer eller dra ut elkontakten när du är klar med hushållsapparater.

 

Om det börjar att brinna: 

 • BLI VARNAD I TID!
 • Har du brandvarnare?
 • Har du möjlighet att själv eller med hjälp av någon regelbundet byta batteri och kontrollera att brandvarnarna fungerar?
 • Hör du om brandvarnarna larmar? (Både på dagen och när du sover).

Vi rekommenderar att du har minst en brandvarnare på varje våningsplan samt en brandvarnare i varje rum där någon sover. I flerbostadshus ansvarar fastighetsägaren för att minst en brandvarnare finns i bostaden, men hyresgästen ska se till att den fungerar. Förutom den vanliga batteridrivna brandvarnaren finns det även:

 • Nätanslutna brandvarnare som drivs med el och därmed har högre driftsäkerhet. De har oftast också ett reservbatteri vid strömavbrott.
 • Seriekopplade brandvarnare där alla larmar samtidigt, även om det bara är en som löst ut. Därmed ökar hörbarheten vilket kan vara bra om du bor i ett större hus.

Har du nedsatt syn eller hörsel finns det även:

 • Brandvarnare kopplade till trygghetslarm som larmar larmcentralen. Brandvarnare kopplade till blixtljus eller vibrator som du lägger under kudden eller madrassen.  

Larma och släck

 • Kan du nödnumret?
 • Har du brandfilt och handbrandsläckare?
 • Vet du hur du använder dessa? 

Om olyckan är framme är det viktigt att ringa 112. De frågar var du ringer ifrån och vad som har hänt. En minneslapp vid telefonen med din adress och ditt telefonnummer kan underlätta vid en stressig situation.

Om det börjar brinna så försök att släcka branden själv, till exempel med en brandfilt eller en pulversläckare. Brinner det på spisen kan du även kväva branden med ett lock.

Med en brandfilt kan du kväva mindre bränder. Den kan till exempel användas för brinnande möbler, bränder i köket eller om det börjar brinna i någons kläder.

Dra ut filten. Lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden. Vi brukar rekommendera en brandfilt som är 120x180 cm.

Pulver är det mest effektiva släckmedlet och det är lätt att använda. Sikta mot lågans bas med en svepande rörelse.

En pulversläckare på 6 kg med lägsta effektivitetsklass 43A233BC är att rekommendera. Har du nedsatt styrka eller rörlighet kan en mindre brandsläckare vara ett alternativ.  

Sätt dig i säkerhet

 • Kan du utrymma själv om det brinner? 

Om det brinner och du inte kan släcka själv gäller det att kunna utrymma snabbt. På vägen ut är det viktigt att stänga innerdörrar och ytterdörren så att branden inte sprider sig. Om du inte kan ta dig ut själv är det extra viktigt att du hittar brandriskerna och åtgärdar dem för att förhindra att olyckan inträffar. 

Rök i trapphuset

Om det istället skulle brinna i trapphuset och du möts av rök när du öppnar dörren, stanna kvar i bostaden och ring 112. Varje lägenhet är en egen brandcell där du är trygg tills hjälpen är framme. Håll alltid trapphuset fritt från brännbart material för att skapa fria vägar.

Ladda ner dokument
Säkerhet i vardagen
Senast uppdaterad: 2023-10-18