Biet 1 bostadsområde, skiss av A och D arkitektkontor

Biet 1

MBT nord planerar att bygga tre flerbostadshus som totalt inrymmer 38 stycken hyreslägenheter. Första huset med 14 lägenheter är färdigställda och inflyttade.  Hus två är påbörjat med 10 lägenheter. Inflyttningsklart april 2023.  

Biet 1

Biet 1 skisser av A och D arkitektkontor

Senast uppdaterad: 2022-08-18