Norr om Björkdungens förskola

Norr om Björkdungens förskola

En anpassad yta för spontanidrott där utövare kan använda både händer och fötter. Här är den nya mötesplatsen som ersätter fotbollsplanen på Ing3-området. Det kommer att iordningställas och anläggas en fotbollsplan i naturgräs, storleken anpassad för sju mot sju, och två badmintonplaner av standardmått.  Tennisbanan kommer inte att påverkas av bygget och är spelbar innan dess. Gång- och cykelväg för att knyta ihop Sergantsgatan och Kyrkgårdsgatan.

Senast uppdaterad: 2022-08-18