Pågående områdesutveckling

På undersidorna här kan du ta del av det planeras för och genomförs på Sveafältet och Lundagård. Det handlar om bostadsbyggande samt att skapa fler trivsamma och attraktiva platser. Detta är en viktig del i kommunens arbete att bli 33 000 invånare till år 2030.

OĢˆversiktskarta_20220818

Ladda ner dokument
Blåklockan skiss
Ladda ner dokument
Översiktskarta Sveafältet-Lu...
Senast uppdaterad: 2022-08-18