Planprogram Harads och Bodträskfors

I kommunens översiktsplan pekas Harads och Bodträskfors ut som primärt kärnområde. Genom att peka ut kärnorna vill kommunen uppmärksamma områdenas strategiska betydelse som serviceorter. Harads och Bodträskfors är områden där entreprenörsandan och engagemanget bland byborna är stark. Detta visar sig bland annat genom flertalet lokala företag, unika besöksnäringar som exempelvis Tree hotel och Artic Bath och ett rikt föreningsliv. Med skogen och älven i direkt närhet finns många fina boende- och vistelsemiljöer som inte bara berikar de boende i byarna utan också de som är på besök.

Syftet med planprogrammet är att studera och beskriva den framtida samlade strukturen i Harads och Bodträskfors när det gäller bland annat grönområden, bebyggelseutveckling, rekreation- och friluftsliv. Planprogrammet fungerar sedan som stöd för fortsatt utveckling. Syftet är även genom dialoger med boende och verksamma utveckla och förankra planprogrammet.
 

Skede i processen

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet 13 juni 2022.

 

 

 

 

 

Ladda ner dokument
Beslut
Ladda ner dokument
Samrådsredogörelse
Ladda ner dokument
Planprogram
Senast uppdaterad: 2022-09-02