Planprogram Unbyn

Bodens kommun växer och vi har siktet inställt på 30 000 invånare till år 2025. En levande landsbygd med god boendemiljö, möjlighet till försörjning och rik fritid är en förutsättning för tillväxten i hela kommunen. Kommunen har en stor andel landsbygd där det finns utvecklingsmöjligheter och framtidstro. I Bodens kommuns översiktsplan 2025 pekas Unbyn ut som ett kärnområde utifrån dess strategiska läge.

Med detta planprogram beskrivs intentionerna för Unbyns utveckling och skall utgöra underlag för fortsatt detaljplanearbete inom området.

Kommunstyrelsen har godkänt planprogrammet den 11 november 2019.

Unbyn 

Ladda ner dokument
Planprogram
Senast uppdaterad: 2019-11-22