Söder om Björkdungen. Skiss av A och D arkitektkontor.

Söder om Björkdungens förskola

På området kommer det att uppföras 60 stycken studentbostäder samt förråd, parkeringsplatser, gemensamma utrymmen och ett grönområde. Bostäderna kommer att hyras ut till Fortifikationsverket och studenter inom Försvarsmakten.  

Skiss av A och D arkitektkontor

Senast uppdaterad: 2022-08-18