Visionsbild med bostadshus på området Tjärnbacken i Boden.

Tjärnbacken

Detaljplan är under framtagande för att möjliggöra bostäder, cirka 250- 300 lägenheter fördelade på rad-, par- och flerbostadshus. 

Tjärnbacken. Situationsplan framtagen av Nordmark och Nordmark arkitekter.

Senast uppdaterad: 2024-03-13