Boden centrum sett från ovan.

Samhällsutveckling

Boden är en kommun som ständigt växer och utvecklas. Samhällsplanering och samhällsutveckling handlar om att planera samhället och dess utveckling: var vi ska bygga nya bostäder, vägar och industri, samt vilka områden vi ska skydda och hur vi kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle.

En hållbar samhällsutveckling innebär att våra gemensamma resurser förvaltas på ett sätt som är långsiktigt, effektivt och stabilt för kommande generationer och andra delar av världen. Hållbar utveckling förutsätter helhetssyn med balans mellan sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv.

Det finns ett antal utmaningar både globalt och lokalt som vi och många andra kommuner står inför. Det handlar bland annat om klimat- och miljöfrågor, framtida tillgång till arbetskraft och att stärka människors livsvillkor.

Senast uppdaterad: 2023-10-24