Avstängd väg med varningsskylt för trafikarbete.

Äger du en fastighet i området?

För att kunna informera och samarbeta med dig som äger en fastighet som påverkas av detta arbete kommer Bodens kommun att dela vissa av dina personuppgifter med de företag vi samarbetar med inom projektet.

Bodens kommun kommer under projekttiden att dela vissa av dina personuppgifter med de företag vi samarbetar med. Det berör dig som äger en fastighet som påverkas av projektet. Uppgifterna inkluderar fastighetsbeteckning, ditt namn och kontaktuppgifter.

Vi delar denna information så att vi kan samarbeta bättre och kommunicera effektivt med dig under projektet. Det betyder att företagen som arbetar i projektet kan komma att kontakta dig som fastighetsägare för att ge information eller ställa frågor som rör projektet.

Uppgifterna kommer att vara tillgängliga för våra samarbetspartners under projektets gång, men sedan kommer de att återgå till oss. Om du har några synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta projektet.

Senast uppdaterad: 2023-10-25