Illustrerad vy över trafikplats södra svartbyn efter utbyggnad av infrastrukturkorridor.

Om projektet

Projektets uppdrag är att bygga ut och lägga om rör för vatten och avlopp, dra nya elledningar och gräva ner fibernät till det nya industriområdet Boden Industrial Park i Svartbyn.

Bodens kommun har de senaste åren pekat ut ett par framtida industriområden för miljövänlig industri. Ett exempel är H2 Green Steel, som ska tillverka miljövänligt stål och vätgas ute på Boden Industrial Park.

Det har även pratats om att ha stora växthus för odling med hjälp av värme från fabriker och serverhallar. Boden har redan nu flera verksamheter som återvinner material och avfall, och det förväntas bli ännu fler sådana verksamheter i framtiden.

Alla dessa nya företag kräver ny infrastruktur, som måste anpassas till den nuvarande infrastrukturen både under marken och ovan jorden.

Senast uppdaterad: 2023-10-25