Karta över det område i Boden som berörs av infrastrukturprojektet "Underjordiska ledningar till Boden Industrial Park".

Underjordiska ledningar

Projektets "Underjordiska ledningar till Boden Industrial Parks" uppdrag är att bygga ut och lägga om rör för vatten och avlopp, dra nya elledningar och gräva ner fibernät till det nya industriområdet Boden Industrial Park i Svartbyn.

Aktuellt från projektet

Efter månader av förberedande arbeten känns det roligt att vi äntligen påbörjat markarbetet. Det både syns och hörs runt Torpgärdsleden och riksväg 97 att vi är i gång.

Pågående arbeten

Vi förbereder marken genom att gräva upp och forma jorden för att få fram en yta som går att lägga underjordiska ledningarna på (schaktning). Schakt- och fyllningsarbeten för ledningarna kommer pågå i området till och med sommaren 2024.

Kommande arbeten

Arbete under riksväg 97 och järnväg påbörjas under vår 2024. Arbetet startar vid riksväg 97 på Torpgärdans östra industriområde för att sedan fortsätta mot den västra sidans industriområde vid Kopplingsvägen.

Projekt Underjordiska ledningar

Hur påverkas du av projektet? 

Arbetet påverkar inte några vägar eller infarter. Ridvägen vid Bodens Ridklubb mot Torpgärdsleden är avstängd under tiden som arbetet pågår. Arbetena kan ge upphov till en del vibrationer till och från för de som befinner sig närmast arbetsområdet.

Respektera arbetsområdet

För allas säkerhet ber vi er att respektera avspärrningar och skyltning på plats. När obehöriga befinner sig i arbetsområdet ökar risken för tillbud och olyckor.

Övrig information

Arbetet pågår i huvudsak måndag-fredag under dagtid 07.00-16.00.

Nyheter

Ladda ner dokument
Nyhetsbrev vecka 48 2023
Ladda ner dokument
Nyhetsbrev vecka 2 2024
Ladda ner dokument
Nyhetsbrev vecka 7 2024
Ladda ner dokument
Information till dig som nyttj...
Senast uppdaterad: 2024-02-19