Alkoholservering på äldreboenden

En ändring i alkohollagstiftningen gör det tillåtet att servera alkohol till brukare och dennes besökare på äldreboenden där måltidsservice tillhandahålls. Det krävs inget serveringstillstånd, ett undantag görs från huvudregeln i alkohollagen.

Alkohol serveras endast i anslutning till måltider i matsalen i boendet. Därutöver kan alkohol serveras vid särskilda tillfällen som pubkvällar eller andra festligheter som anordnas i boendet.

Servering får ske till boende och personer som besöker någon boende. Servering till besökare får endast ske vid särskilda tillfällen. Verksamheten får inte bli liktydig med servering till allmänheten.

Sortiment

  • Alkoholfritt vitt och rött vin á 250 ml
  • Rött och vitt vin på 187 ml eller 250 ml
  • Öl 33 cl
  • Snaps, likör, konjak och whisky á 50 ml, så kallade ”Piccoloflaskor”
  • Namn och pris på sortimentet finns att efterfråga på äldreboendet.

Det finns inte möjlighet till kontantbetalning utan all förtäring faktureras på den boendes omvårdnadsräkning och kommer att vara särskilt specificerat på fakturan.

Policy för servering av alkohol vid äldreboenden 

  • Det är endast brukare och besökare till denne som fyllt 20 år som ges möjlighet att bli serverad alkohol. Obligatorisk legitimationskontroll görs vid misstanke om minderårig gäst.
  • Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.
  • Servering av alkohol får endast ske i matsal eller i gemensamma utrymmen avsedda för måltider.
  • Brukare som själv inköpt eller fått annan alkohol får endast dricka den i sin lägenhet.
Senast uppdaterad: 2024-01-04