Ansökan

Äldreboende (särskilt boende) är avsett för personer som har ett omfattande omsorgsbehov och som inte längre kan bo kvar hemma med hjälp av insatser från hemtjänsten. När så är fallet kan du ansöka om särskilt boende hos en handläggare på Biståndsenheten.

För att göra en ansökan om särskilt boende vänder du dig till Biståndsenheten som har telefontid måndag, tisdag, onsdag samt fredag mellan klockan 08.45-09.30. Personliga besök på Biståndsenheten sker på avtalad tid. 

Telefonnummer: 0921-62000
E-post: bistandsenheten@boden.se

Ladda ner dokument
Ansökningsblankett
Senast uppdaterad: 2023-11-03