Avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter för vård och omsorg som ska gälla i Bodens kommun. Hur stor avgiften blir beror på inkomster, bostadskostnad och förbehållsbelopp.

När du beviljats plats på äldreboende behöver vi uppgift om dina inkomster så att vi kan räkna ut vilken avgift du ska betala. Läs mer i broschyren Avgifter för vård och omsorg - Äldreboende.

Har du frågor om avgiften kontaktar du avgiftshandläggarna på tfn 0921-62884 eller 62718

Har du andra frågor om dina insatser eller vill du ha en förändring av den hjälp du har idag, kontaktar du biståndsenheten på telefon 0921-62708

Ladda ner dokument
Avgift och regler - Äldreboende
Senast uppdaterad: 2023-01-18